"Czarniecki" Twoją szkołą w roku szkolnym 2021/2022


I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie w roku szkolnym 2021/2022 zaprasza do klasy biologiczno – chemiczna:

Klasa 1 A – biologiczno – chemiczna

#

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia

Języki obce: język angielski i do wyboru język niemiecki, język rosyjski lub język hiszpański.

Zajęcia dodatkowe: język angielski w medycynie.


We wszystkich klasach pierwszych nauczanym językiem obcym jest język angielski.
Nauka drugiego języka obcego realizowana jest w grupach międzyoddziałowych; wyboru można dokonać spośród języków:
  • hiszpańskiego (od podstaw),
  • niemieckiego (kontynuacja),
  • rosyjskiego (kontynuacja).Czego będziesz się uczyć, czyli ramowy plan nauczania:

ZOBACZUczniowie o klasie:

teksy uczniów, dlaczego warto wybrać tą klasęZobacz: