"Czarniecki" Twoją szkołą w roku szkolnym 2021/2022


I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie w roku szkolnym 2021/2022 zaprasza do klasy medycznej–dwujęzyczna:

Klasa 1 E – medyczna–dwujęzyczna

#

Przedmioty rozszerzone:biologia, chemia

Języki obce: język angielski i do wyboru język niemiecki, język rosyjski lub język hiszpański.
We wszystkich klasach pierwszych nauczanym językiem obcym jest język angielski.
Nauka drugiego języka obcego realizowana jest w grupach międzyoddziałowych; wyboru można dokonać spośród języków:
  • hiszpańskiego (od podstaw),
  • niemieckiego (kontynuacja),
  • rosyjskiego (kontynuacja).
Czego będziesz się uczyć, czyli ramowy plan nauczania:
[ZOBACZ]
O maturze z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym :

Poziom egzaminów z języków obcych określany jest według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages).
Według niego egzamin:

  • na poziomie podstawowym określany jest jako poziom B1 – średnio zaawansowany,
  • na poziomie rozszerzonym jako B2 – wyższy średnio zaawansowany,
  • na poziomie dwujęzycznym jako C1 – zaawansowany.

Nazwa jest nieco myląca - nie chodzi o dwa języki, tylko o znajomość języka angielskiego na poziomie C1.

W naszym Liceum abiturienci od kilku lat decydują się na zdawanie egzaminu na poziomie dwujęzycznym, kierując się przede wszystkim wymaganiami rekrutacyjnymi na uczelnie. Wiele najbardziej prestiżowych uczelni stosuje korzystny przelicznik dla osób, które zdawały egzamin na poziomie dwujęzycznym.

Dzięki temu w toku rekrutacji absolwent, który uzyskał np. 80% z poziomu dwujęzycznego, otrzymuje więcej punktów niż ten, który zdobył 100% na poziomie rozszerzonym.
Zobacz: