Dyrektor szkoły

Teresa Kiwińska

Wicedyrektor

Robert Wojciechowski