KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017


1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2016 r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2016 r.
3 Ferie zimowe 16 – 29 stycznia 2017 r.
4 Wiosenna przerwa świąteczna 13 - 18 kwietnia 2017 r.
5 Zakończenie zajęć w klasach III 28 kwietnia 2017 r.
6 Pisemne obowiązkowe egzaminy maturalne:
- język polski
- matematyka
- język obcy nowożytny
4 maja 2017 r.
5 maja 2017 r.
zgodnie z terminami egzaminów ustalonymi przez dyrektora CKE
7 Egzamin maturalny:
- część ustna
- część pisemna
zgodnie z terminami egzaminów ustalonymi przez PSZE (od 4 do 27 maja 2017 r.)
zgodnie z terminami egzaminów
ustalonymi przez dyrektora CKE (od 4 do 24 maja 2016 r.)
8 Dodatkowe dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych*:
* Ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z rozporządzeniem
M E N z dnia 5 października 2010 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku
szkolnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1245
PROPONOWANE:
w roku 2016: 31 października
w roku 2017:
27 kwietnia
2 maja
4 maja
5 maja
8 maja
16 czerwca
9 Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych
23 czerwca 2017r.
10 Ferie letnie 24 czerwca - 31 sierpnia 2017r.