Szkolna Grupa Amnesty International

Edukacja praw człowieka (ang. HREHuman Rights Education)
to nauczanie o źródłach, podstawowych dokumentach
i istocie praw człowieka, jak również edukacja na rzecz tych praw.

 

 

Amnesty International jest ogólnoświatowym ruchem walczącym o przestrzeganie praw człowieka na całym świecie.
To organizacja:

 

Szkolna Grupa Amnesty International została zarejestrowana 9 kwietnia 2014 r. przy I Liceum Ogólnokształcącym
im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie.

Do jej zadań i celów należą:

- upowszechnianie wiedzy o podstawowej roli praw człowieka, wypływających z „przyrodzonej godności każdej osoby ludzkiej”,

- kształtowanie postaw zrozumienia, empatii oraz troski o nasze wspólne prawa,

- rozwijanie w oparciu o prawa człowieka środowiska szkolnego,

- budowanie szkolnej samorządności, a dzięki temu społeczeństwa obywatelskiego,

- uwrażliwianie uczniów oraz nauczycieli na problemy nietolerancji i agresji w szkole,

-  pokazywanie aktywnych metod rozwiązywania szkolnych problemów.

 

Zapraszamy do współpracy ze Szkolną Grupą Amnesty International wszystkich, którzy chcieliby dokonywać cennych zmian w środowisku szkolnym i lokalnym w obronie praw człowieka. Można też zostać naszym sympatykiem (nie będąc członkiem ani Grupy, ani Amnesty International) i włączać się w realizację projektów, tak by wspomagać działania edukacyjne i działalność Grupy.

Założycielka i opiekunka Szkolnej Grupy Amnesty International
Katarzyna Dobrakowska (Koziak)

 

Nasze działania:

 

 1. Udział w projekcie: „Prawa człowieka. TERAZ To jest w Twoich rękach”.
 2. Udział grupy w zajęciach realizowanych w ramach kampanii: „Moje ciało a prawa człowieka”.
 3. „S.O.S., Europo”.
 4. „Maraton Pisania Listów”2015.
 5. Maraton Pisania Listów”2016.
 6. Udział w międzynarodowym projekcie „Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka”.
  1. klub Debat Oksfordzkich
  2. klub dyskusyjny
  3. międzynarodowy obóz szkoleniowy w Palermo
  4. konferencja i warsztaty „Kultura dialogu”
  5. warsztaty fotograficzne
  6. KONFERENCJA W CZARNIECKIM