HARMONOGRAM PRACY DORADCY ZAWODOWEGO
Środa 800 – 1030
Czwartek 800 – 1200
Piątek 800 – 1130