POWRÓTWizja I Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie

Naszym pragnieniem jest stworzenie szkoły na miarę XXI wieku, w pełni zaspokajającej potrzeby uczniów i nauczycieli, dającej im poczucie sukcesu i satysfakcji.

Nasza szkoła dzięki nowoczesnej technologii komputerowej i informacyjnej tworzy nauczycielom i uczniom szansę wykorzystania na każdej lekcji najnowszej wiedzy z różnych dziedzin współczesnej nauki. W ten sposób powstanie nowa jakość edukacji, porównywalna z poziomem europejskim. Zmierzamy świadomie do tego, by proces kształcenia objął zarówno zarówno uczniów jak i nauczycieli, prawdziwych mistrzów swojego zawodu.

Pragniemy nawiązać współpracę ze szkołami wyższymi działającymi w Chełmie, poprzez organizację wykładów, seminariów i zajęć laboratoryjnych, które przygotują uczniów do dojrzałego odbioru wiedzy i świadomego planowania swojego rozwoju, a nauczycielom umożliwiają zdobywanie stopni naukowych i doskonalenie merytoryczne.

Szkoła przyszłości to miejsce przyjazne, gdzie wszyscy mogą się rozwijać i wspierać, to miejsce bezpieczne, wolne od nałogów i zagrożeń, w którym wszystkie działania podporządkowane są dobru ucznia i jego wszechstronnemu rozwojowi.