POWRÓTMisja I Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie

Istniejemy po to, aby w atmosferze wzajemnego szacunku, pełnej odpowiedzialności, uczciwości i kreatywności prowadzić naszych wychowanków do dojrzałości intelektualnej, moralnej i społecznej, do poznania samego siebie, swoich wewnętrznych zasobów i pełnego ich wykorzystania.

Jesteśmy dobrą szkołą, znaną w regionie i kraju, kształcącą młodzież według najlepszych, często autorskich, sprawdzonych już programów i wzorów, nastawioną na osiąganie wysokiego poziomu kształcenia i wychowania. Wspieramy indywidualny rozwój każdego ucznia, budujemy w nim poczucie dumy i satysfakcji z wyboru tej właśnie szkoły. Z pasją i entuzjazmem przekazujemy naszym uczniom wiedzę, stwarzamy warunki do rozwijania zainteresowań, prowadzimy ku olimpijskim sukcesom, przygotowujemy do egzaminów wstępnych na studia, ale jednocześnie ukazujemy piękne i szlachetne tradycje szkoły, wybitnych ludzi, którzy tworzyli jej historię.

Nasi nauczyciele są najcenniejszym potencjałem intelektualnym szkoły, imponują wiedzą merytoryczną i pedagogiczną, stosują nowoczesne metody pracy z uczniem, przygotowują ich do dorosłego życia w ciągle zmieniającym się świecie. Niezbędnym elementem naszej szkoły jest wychowanie przez wartość. Nasi uczniowie poznają, czym jest praca, tolerancja i odpowiedzialność. Nauczą się szacunku dla siebie i każdego człowieka, a także wrażliwości i otwartości na potrzeby innych. W szkole będą się czuli bezpieczni, w pełni zaakceptowani i docenieni.

Podstawą naszego działania jest zgodne współistnienie trzech stanów: nauczycieli, uczniów i rodziców. Chcielibyśmy wspólnie tworzyć dobrą szkołę potrzebną miastu i społeczności chełmskiej.