Rada Rodziców w I Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 2016/2017


Marta Auguściuk                                                      Regulamin Rady Rodziców

Katarzyna Grządkowska

Bożena Gugułka

Marzena Hetman

Monika Janiczuk

Renata Jokisz - Rogucka

Agata Juścińska

Jarosław Kapeluszny

Agnieszka Karpińska

Edyta Korniszuk

Aneta Oszwa

Dorota Polewiak

Renata Prus

Marzena Sawa

Paweł Siepsiak

Katarzyna Śniatkowska

Anna Ufniarz

Ireneusz Wojtaszak

Renata Wojtiuk

Jarosław WróblewskiPrezydium

Jarosław Kapeluszny - przewodniczący

Paweł Siepsiak - zastępca przewodniczącego

Anna Ufniarz - sekretarz

Jarosław Wróblewski - skarbnik

Dorota Polewiak - członek
Komisja Rewizyjna

Marta Auguściuk

Bożena Gugułka

Marzena HetmanKonto w Banku PEKAO S.A. I O Chełm
Numer konta bankowego:

11-1240-2223-1111-0010-2790-5211