INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KRYTEJ PŁYWALNI
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CHEŁMIE


pływalnia

Kryta pływalnia, oddana do użytku w 1997 r., jest budynkiem zintegrowanym ze strukturą obiektów szkoły.


Dane techniczne
Wymiary niecki basenu

Zasady dotyczące korzystania z krytej pływalni
Młodzież I LO ma pierwszeństwo wejścia na pływalnię bezpłatnie (o ile są wolne miejsca) za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej.
Osoby z zewnątrz, chcące skorzystać z pływalni, proszone są o wcześniejsze zasięgnięcie informacji nt. wolnych miejsc o określonej porze wejścia osobiście w szatni pływalni lub telefonicznie pod nr tel. 82 565 38 84 85.
Do wejścia na pływalnię uprawnia dowód zakupu biletu, którym jest paragon z kasy fiskalnej.
W każdy poniedziałek w szatni pływalni wywieszony jest ogólnie dostępny aktualny tygodniowy harmonogramem wykorzystania pływalni.


Ceny biletów wstępu za godzinę lekcyjną (45 minut) wynoszą:

Osoby prawne (firmy, związki, stowarzyszenia itd.) mogą zwrócić się z pismem do Dyrektora I LO o możliwość miesięcznego korzystania z pływalni w określonym terminie po zawarciu stosownej umowy.


Formy płatności za wstęp na pływalnię :

Wymagana odzież:


Godziny otwarcia: 6.00 - 22.00Godziny wejść: 7.00 - 20.00

Nad bezpieczeństwem osób korzystających z krytej pływalni I LO czuwa czteroosobowa grupa wykwalifikowanych ratowników wodnych pracujących w systemie dwuzmianowym.