Spotkania z Parlamentem Europejskim


Wybory do Parlamentu Europejskiego we wszystkich krajach członkowskich UE cieszą się mniejszym zainteresowaniem niż pozostałe wybory krajowe. W Polsce skala absencji wyborczej jest szczególnie wysoka. W latach 2004 i 2009 w wyborach do PE uczestniczyło zaledwie 20,87% i 24,53% uprawnionych do głosowania. Taka sytuacja spowodowana jest między innymi brakiem wiedzy na temat roli, jaką odgrywa Parlament Europejski. Realizowany przez Polską Fundację im. Roberta Schumana projekt Spotkania z Parlamentem Europejskim ma ambicję zmienić tę sytuację, przyczyniając się do poszerzenia wiedzy na temat PE i wyborów decydujących o jego kształcie.
W projekcie wezmą udział przedstawiciele dziesięciu społeczności lokalnych, z gmin liczących poniżej 100 000 mieszkańców, wyłonionych w procesie rekrutacji. Projekt zostanie zrealizowany do czerwca 2013 roku..
Głównymi adresatami projektu są młodzi ludzie w wieku 17-22 lat, dla których wybory europejskie w 2014 roku będą pierwszymi wyborami, podczas których będą mogli zagłosować. Działania projektowe integrują wokół siebie jednak nie tylko młodzież – uczniów szkół ponadgimnazjalnych - ale również całe społeczności lokalne (tj. mieszkańców, przedstawicieli władz lokalnych, media lokalne).

Do zadań uczestników należeć będzie:

W projekcie wezmą udział członkowie klubu europejskiego Czapla oraz uczniowie klas :1b,2b,2d.

Koordynatorami projektu będą :Ewa Betiuk, Jarosław Betiuk, Marek Urban, Małgorzata Mozel, Katarzyna Lipert
*******

Spotkanie z Parlamentem Europejskim II

 

W dniu 28.02. 2013 r. odbyły się zajęcia edukacyjne w języku angielskim będące częścią projektu ogólnopolskiego Spotkania z Parlamentem Europejskim .
Czwartkowa lekcja przebiegła pod hasłem „ The European Parliament – things you would like to know”. Jej celem było poznanie słownictwa z dziedziny polityki, ekonomii i uzyskanie odpowiedzi na pytanie:  jak działa i czym się zajmuje PE. Uczniowie kl.3H i 3C (pod kierunkiem K. Lipert) udzielali odpowiedzi na wiele pytań m.in. – w jaki sposób PE walczy z łamaniem praw człowieka, jak pomaga studentom, czy działa na rzecz ochrony środowiska? Przygotowane zadania oraz aktywność uczniów na zajęciach pozwoliły im na bardzo dobre opanowanie materiału leksykalnego.


*******

W środę 6 marca uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im.Stefana Czarnieckiego uczestniczyli w grze miejskiej w ramach projektu Spotkania z Parlamentem Europejskim. Ich celem było poszerzenie wiedzy na temat Unii Europejskiej a szczególnie działalności Parlamentu Europejskiego, co czynili w sposób aktywny – odkrywając kolejne elementy wiedzy na ten temat . Wszyscy gracze byli profesjonalnie przygotowani – zaopatrzeni w sprzęt do nagrywania, zapisywania, fotografowania i wygodne buty na długą wędrówkę .Pogoda dopisała, humory i zapał również. W czasie gry uczniowie wykonali zadania praktyczne. Wykorzystali metodę badań ankietowych, aby sprawdzić wiedzę różnych grup społecznych, wiekowych i zawodowych o PE. Monitoring pracy lokalnych europosłów pozwolił zdobyć informacje odnośnie ich aktywności w PE, jak i stopnia oddziaływania w rodzimym okręgu. Wizyty w instytucjach publicznych wyposażyły uczniów w informacje odnośnie kompetencji PE. W trakcie gry uczestnicy mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami Urzędu Miasta oraz ekspertami w badanych obszarach tematycznych, gościli w biurach lokalnych europosłów, prowadzili wywiady telefoniczne. Przeprowadzili również sondaż wśród mieszkańców, a swój materiał prasowy udokumentowali zdjęciami. W trakcie gry młodzież musiała wykazać się kreatywnością i dociekliwością, ponieważ poza wywiadami i spotkaniami z ekspertem czekały na nich również zadania wymagające pomysłowości i umiejętności praktycznych. Uczestnicy m.in. stworzyli program partii promującej region, petycję do Parlamentu Europejskiego ,którą nagrali w miejscowym,, Radio41’’. Uczniowie rozmawiali z przedsiębiorcą budowlanym i proboszczem parafii prawosławnej, jak pozyskiwać fundusze europejskie. Wiele dowiedzieli się o pracy europosłów ,rozmawiając z asystentami :profesor L. Kolarskiej –Bobińskiej, P. Zalewskiego oraz przez skype’a z Pawłem Kowalem .Uczyli się sztuki promocji rozmawiając z dziennikarzami lokalnych mediów. Wszystkie grupy pracowały bardzo aktywnie i z dużym zaangażowaniem wypracowując bardzo ciekawe materiały. Po kilkugodzinnej wyprawie po mieście uczniowie powrócili do szkoły, gdzie podsumowali zebrany materiał i przygotowali interesujące prezentacje. Projekt realizowany jest we współpracy w Polską Fundacją im. Roberta Schumana przy wsparciu finansowym Parlamentu Europejskiego. Relację przygotowali organizatorzy i trenerzy gry.

*******

Zamiast podsumowania

W projekcie wzięli udział członkowie klubu europejskiego Czapla oraz uczniowie klas :1b,2b,2d. Projekt koordynowali :Ewa Betiuk, Marek Urban ,Małgorzata Mozel , Katarzyna Lipert, Jaroslaw Betiuk .
Zrealizowano następujące działania: