Wykaz podręczników
Wykaz podręczników dla klas w roku szkolnym 2017/18

 

UWAGA !!!
Podręczniki do nauki języków obcych będą podane uczniom klas I w pierwszym tygodniu września po ustaleniu poziomu znajomoœci języka.Klasy pierwsze

II A

III A

II B

III B

II C

III C

II D

III D

II E

III E

II F

III F

II G

II H