Czarniecczycy w SindelfingenW ramach międzynarodowego projektu Comenius, szóstka uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie odwiedziła Pfarrwiesen-Gymnasium w mieście Sindelfingen w Niemczech. To już czwarte spotkanie szkół z Polski, Niemiec i Hiszpanii, biorących udział w tym przedsięwzięciu. W trakcie kilkudniowego pobytu na przełomie lutego i marca, chełmska delegacja uczestniczyła w roboczych spotkaniach poświęconych zagadnieniom związanym z migracjami w Europie. Tym razem zaprezentowane zostały rezultaty zaangażowania w projekt w postaci filmu, którego scenariusz jest wynikiem pracy uczniów ze wszystkich krajów i stanowi mieszankę fikcji i filmu dokumentalnego. Młodzież z I LO skupiła się nad zagadnieniami dotyczącymi edukacji i warunków jakie mają imigranci w polskich szkołach. Po wspólnych zajęciach uczniowie zwiedzili kilka ciekawych miejsc, takich jak stare miasto w Sindelfingen, Stuttgart - stolicę i największe miasto kraju związkowego Badenia-Wirtembergia oraz Tübingen - urocze miasteczko uniwersyteckie. Czas wolny spędzali wraz z rówieśnikami z Niemiec i Hiszpanii.

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie od 2011 roku realizują trzyletni projekt europejski w ramach Programu Comenius, pt. "Czy Europa zmieniła migracje, czy migracje zmieniły Europę?". W latach ubiegłych odbyły się już warsztaty w szkołach partnerskich realizujących ten projekt - w niemieckim Pfarrwiesen-Gymnasium w Sindelfingen, w hiszpańskim Real Escuelas Pías de San Fernando w Pozuelo nieopodal Madrytu oraz w I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie. W Niemczech i Hiszpanii uczniowie słuchali wykładów, spotykali się z emigrantami i omawiali w trakcie wspólnych zajęć polityczne, ekonomiczne i religijne przyczyny migracji w Europie, ich wpływ na zmianę oblicza państw europejskich oraz sytuację obcokrajowców w państwach Unii Europejskiej. Grupa młodzieży I LO skupiła się na przemianach polityczno-gospodarczych w Polsce po roku 1989 oraz na problemie tzw. "eurosieroctwa". Podczas ubiegłorocznych warsztatów w Chełmie opracowane zostało wydawnictwo prezentujące wyniki pracy trzech szkół. Zawierało ono artykuły uczniów, wywiady z obcokrajowcami i opracowania statystyczne.
Na początku marca w Sindelfingen odbyły się kolejne zajęcia warsztatowe, w których obok uczniów niemieckich i hiszpańskich wzięli udział reprezentanci I LO pod kierunkiem pani dyrektor Teresy Kiwińskiej i pani prof. Renaty JóŸwiak - koordynatora projektu. Uczestnicy prezentowali własne filmy nakręcone wcześniej podczas warsztatów w swoich szkołach, poruszające problemy imigrantów w poszczególnych krajach. Młodzież z I LO skupiła się nad zagadnieniami dotyczącymi edukacji i warunków jakie mają imigranci w polskich szkołach. Zarówno ten materiał filmowy, jak i opracowane wcześniej wydawnictwo zostaną przesłane do narodowych agencji Programu Comenius jako rezultaty prowadzonych w ramach projektu działań.
Po wspólnych zajęciach Czarniecczycy zwiedzili kilka ciekawych miejsc, takich jak stare miasto w Sindelfingen, Stuttgart - stolicę i największe miasto kraju związkowego Badenia-Wirtembergia oraz Tübingen - urocze miasto uniwersyteckie. Czas wolny spędzali wraz z rówieśnikami z Niemiec i Hiszpanii.
Obecnie młodzież I LO przygotowuje się do kolejnych warsztatów, które w czerwcu odbędą się w szkole hiszpańskiej. Będą to już ostatnie zajęcia podsumowujące trzyletnią pracę młodzieży w tym projekcie.