HARMONOGRAM PRÓBNYCH MATUR Z MATEMATYKI
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
POZIOM PODSTAWOWY

POZIOM ROZSZERZONY

3. X. 2016

-

24. X. 2016

-

26. XI. 2016

26. XI. 2016

30. I. 2017

30. I. 2017

27. II. 2017

27. II. 2017

27. III. 2017

27. III. 2017