Terminy: Rad Pedagogicznych;
          konsultacji z rodzicami;
          Zespołu Wychowawczego
Harmonogram

zebrań Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2016/2017

 

 

 1.  

30 sierpnia 2016 r. godz. 900

posiedzenie o charakterze organizacyjnym inaugurujące nowy rok szkolny, zatwierdzenie planów pracy komisji przedmiotowych

 1.  

13 września 2016 r. godz. 1530

zatwierdzenie planów nadzoru oraz pracy szkoły, zaopiniowanie kandydata do nagrody Prezydenta Miasta Chełm

 1.  

8 listopada 2016 r. godz.1530

śródokresowa analiza ocen oraz zachowania uczniów; analiza wyników egzaminu maturalnego

 1.  

20 grudnia 2016 r. godz. 1530

klasyfikacja uczniów klas I - III

 1.  

3 stycznia 2017 r. godz. 1530

podsumowanie pracy szkoły w I semestrze; zaopiniowanie wniosków o przyznanie orderów i odznaczeń państwowych oraz Medalu KEN

 1.  

21 lutego 2017 r. godz. 1530 

określenie warunków naboru do klas I w roku szkolnym 2017/2018, zaopiniowanie propozycji przedmiotów realizowanych w latach 2017 – 2020 w zakresie rozszerzonym, wybór nowego składu Pocztu Sztandarowego

 1.  

24 kwietnia 2017 r. godz. 1530

śródokresowa analiza ocen uczniów klas I i II, klasyfikacja uczniów klas III, zaopiniowanie arkusza organizacji szkoły na r. szk. 2017/2018, szkolenie przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych oraz zespołów nadzorujących przebieg egzaminu maturalnego, organizacja Dnia Patrona

 1.  

30 maja 2017 r. godz. 1530

sprawy bieżące

 1.  

19 czerwca 2017 r. godz. 1530

klasyfikacja uczniów klas I i II

 1.  

28 czerwca 2017 r. godz. 900

posiedzenie podsumowujące rok szkolny 2016/2017HARMONOGRAM KONSULTACJI NAUCZYCIELI Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017


GODZINA: 16.00 - 17.00 1.  

27 września 2016 r.

 1.  

11 października 2016 r.

 1.  

25 października 2016 r.

 1.  

15 listopada 2016 r.

 1.  

29 listopada 2016 r.

 1.  

6 grudnia 2016 r.

 1.  

10 stycznia 2017 r.

 1.  

31 stycznia 2017 r.

 1.  

14 lutego 2017 r.

 1.  

28 lutego 2017 r.

 1.  

14 marca 2017 r.

 1.  

28 marca 2017 r.

 1.  

4 kwietnia 2017 r.

 1.  

23 maja 2017 r.

 1.  

6 czerwca 2017 r.Harmonogram zebrań Zespołu Wychowawczego w roku szkolnym 2016/2017

 1. 31.08.2016 r. godz. 10.00 – przedstawienie zadań wychowawczych szkoły na rok szkolny 2016/2017
 2. 18.10.2016 r. godz. 15.30 – analiza bieżących problemów wychowawczych
 3. 13.12.2016 r. godz. 15.30 – podsumowanie pracy wychowawczej w I semestrze
 4. 11.04.2017 r. godz. 15.30 – analiza frekwencji oraz bieżących problemów wychowawczych
 5. 13.06.2017 r. godz. 15.30 – podsumowanie pracy wychowawczej  w II semestrze