Samorząd Uczniowski


  [ Cele i zadania SU ]   [ Regulamin SU ]   [ Plan pracy ]   [ Skład Samorządu ]
  [ Wybory do SU]    [ Działania ]   [ Czarniecczyk ]   [ Cooltura ]
  [ Mam Talent ]   [ Tysiąc w rozumie ]   [ Idol Czarniecczyków ]

Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego
i Rzecznika Praw Ucznia


Dnia 30 września 2016 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie odbyły się wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego oraz Rzecznika Praw Ucznia.

Na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego oddano 461 ważnych głosów. Nowym Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego został Jakub Kłysz, na którego oddano 303 głosy.


Rzecznikiem Praw Ucznia po raz kolejny została s. Bernadetta Iwona Jarecka.


Zdjęcia przedstawiają Sejmik zmiany Samorządu Uczniowskiego, który odbył się 5 października tego samego roku.Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017

Przewodniczący: Jakub Kłysz

Z-ca: Korneliusz Duduś

Z-ca: Katarzyna Lisiecka

Skarbnik: Justyna Juścińska

Sekretarz: Natalia Bartosik

Kronikarz: Natalia Pawlak

Kronikarz: Inga Chwedorczuk

Członkowie zarządu:

Jakub Wawron