Samorząd Uczniowski


  [ Cele i zadania SU ]   [ Regulamin SU ]   [ Plan pracy ]   [ Skład Samorządu ]
  [ Wybory do SU]    [ Działania ]   [ Czarniecczyk ]   [ Cooltura ]
  [ Mam Talent ]   [ Tysiąc w rozumie ]   [ Idol Czarniecczyków ]

Czarniecczyk - gazetka internetowa I LO

Wydaliśmy kolejny numer "Czarniecczyka". Jest to numer konkursowy. Redakcja przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu "Poznawaj i dziel się". Jesteśmy jedną z 10 grup w Polsce, które walczą o główną nagrodę.

"Czarniecczyk" - marzec 2014

E-gazeta "Czarniecczyk" zajęła V miejsce w ogólnopolskim konkursie redakcji szkolnych 17. Mam Forum Pismaków, organizowanym przez Fundację Nowe Media. Tematem wiodącym tegorocznego konkursu były wolne licencje. Redaktorzy mieli za zadanie przygotować trzy numery multimedialnego pisma, które publikowane są na platformie mammedia.pl i na stronie naszego Liceum.

"Czarniecczyk" - grudzień 2013

W numerze m.in.:

"Czarniecczyk" - lipiec 2013

Numer ten został wyróżniony umieszczeniem ma głównej stronie platformy mammedia.pl jako jeden z siedmiu polecanych qmamów na ponad 4000 wydanych.

W numerze m.in.:

"Czarniecczyk" - maj 2013

Numer konkursowy

Numer ten został wyróżniony umieszczeniem ma głównej stronie platformy mammedia.pl jako jeden z siedmiu polecanych qmamów na ponad 4000 wydanych.

W numerze m.in.:"Czarniecczyk" - styczeń 2012

Numer konkursowy

W numerze m.in.:"Czarniecczyk" - styczeń 2012

Numer konkursowy

W numerze m.in.:"Czarniecczyk" - styczeń 2012

Numer konkursowy na temat wolnych licencji

W numerze m.in.:"Czarniecczyk" - listopad 2011

W numerze m.in.:Międzynarodowy Qmam

Międzynarodowy Qmam - owoc pracy redaktorek uczestniczących w obozie dziennikarskim w Serocku (Agata Hajduk i Natalia Lewczuk z kl. II b).


Zobacz też artykuł Serock: jak to było na stronie Fundacji Nowe Media.
Redaktorzy "Czarniecczyka" ponownie na topie!


W ramach programu "Młodzież w działaniu" realizowanego przez Fundację Nowe Media w październiku br. odbędzie się polsko-ukraińsko-białoruski obóz dziennikarski pod nazwą "Qmam - aktywność młodzieży w nowych mediach".


W projekcie bierze udział tylko po 10 osób z poszczególnych krajów (Polska, Białoruś i Ukraina). Konkurencja była bardzo duża. Młodzi dziennikarze, którzy przesłali najciekawsze i najbardziej obiecujące CV, otrzymali zaproszenie. Do pierwszej dziesiątki zakwalifikowały się dwie osoby z I LO im. S. Czarnieckiego w Chełmie, tj. AGATA HAJDUK i NATALIA LEWCZUK z klasy II b (dziennikarki multimedialnego pisma szkolnego "Czarniecczyk") pod przewodnictwem Pani prof. TERESY KURZĘPY.


Obóz odbędzie się w dniach 1-12 października 2011 roku w Serocku nad Zalewem Zegrzyńskim. Warsztaty będą prowadzone w zakresie dziennikarstwa, fotografii i grafiki. Ponadto uczestnicy stworzą międzynarodową gazetkę Qmam, a także będą mieli okazję spotkać się z dziennikarzami na stanowisku ich pracy.

agatucha


Natalia Lewczuk kl. II b
redaktor techniczny "Czarniecczyka"

Agata Hajduk kl. II b
zastępca redaktora naczelnego "Czarniecczyka"


"Czarniecczyk" - czerwiec 2011

W numerze m.in.:16 maja 2011 roku nastąpiło rozstrzygniecie konkursu. Spośród kilkudziesięciu opublikowanych wydań z całej Polski Jury dokonało wyboru prac trzech zespołów, które, zdaniem recenzentów, najtrafniej zrealizowały ideę Konkursu PIRE - Priorytety Informacyjne Unii Europejskiej.

1. miejsce przyznano redakcji naszego pisma.

Otrzymana nagroda o wartości 6550 zł to: multimedialny zestaw dla szkoły: laptop i projektor multimedialny oraz pięć odtwarzaczy mp4 8GB dla redaktorów.


Wszystkim osobom i instytucjom, które wspierały nasze przedsięwzięcie serdecznie dziękujemy.

Redakcja

"Czarniecczyk" - kwiecień 2011

Wydanie konkursowe

Temat 4. Wspieranie odnowy gospodarczej i aktywizacja nowych źródeł wzrostu

W numerze m.in.:"Czarniecczyk" - kwiecień 2011

Wydanie konkursowe

Temat 3. Działania w dziedzinie klimatu i energii

W numerze m.in.:"Czarniecczyk" - kwiecień 2011

Wydanie konkursowe

Temat 2. Traktat lizboński w służbie obywateli

W numerze m.in.:"Czarniecczyk" - kwiecień 2011

Wydanie konkursowe

Redakcja w marcu 2011 roku przystąpiła do konkursu PIRE zorganizowanego przez Fundację Nowe Media w ramach projektu "Priorytety informacyjne Unii Europejskiej" współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej. Zadaniem redakcji było przygotowanie i opublikowanie w Internecie czterech numerów qmama na określone tematy.


Temat 1. Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

W numerze m.in.:


"Czarniecczyk"- marzec 2011

W numerze m.in.:"Czarniecczyk" - grudzień 2010

Opublikowany w wersji elektronicznej na portalu mam.media.pl

Pierwszy numer nowego czasopisma został nagrodzony w konkursie "Qmam Media". "Czarniecczyk" otrzymał tytuł laureata miesiąca grudnia w kategorii qmama warsztatowego.

Otrzymanie tytułu "Qmam miesiąca" stanowiło również nominację do nagrody rocznej.

W numerze m.in.: