Samorząd Uczniowski


  [ Cele i zadania SU ]   [ Regulamin SU ]   [ Plan pracy ]   [ Skład Samorządu ]
  [ Wybory do SU]    [ Działania ]   [ Czarniecczyk ]   [ Cooltura ]
  [ Mam Talent ]   [ Tysiąc w rozumie ]   [ Idol Czarniecczyków ]

Tysiąc w Rozumie

Konkurs wiedzy ogólnej "Tysiąc w rozumie" organizowany jest corocznie w szkole już od 1998 roku. Ma on na celu wyłonienie i nagrodzenie uczniów odznaczających się największą wiedzą z różnych dziedzin nauki. Pytania układają nauczyciele poszczególnych przedmiotów, którzy są jednocześnie jurorami konkursu. Konkurs posiada własny regulamin szczegółowo określający zasady i system jego przeprowadzania.

Pierwszy etap konkursu to eliminacje szkolne, w których może wziąć udział każdy uczeń. Na podstawie ilości punktów zdobytych w eliminacjach wyłoniona zostaje grupa finalistów, która bierze udział w ustnym etapie konkursu o okrągły 1000 zł. Prezentują oni swoją wiedzę, umiejętności, jak również inteligencję przed licznie zgromadzoną publicznością wybierając dziedzinę oraz stopień trudności pytania. Zwycięzca może być tylko jeden i to on otrzymuje z rąk Dyrektora Szkoły "czek" na 1000 zł. oraz prawo startu w miejskim etapie konkursu.

Dzięki pozyskanym od sponsorów środkom finansowym już kilkakrotnie Samorząd Uczniowski pod kierunkiem p. prof. Teresy Kiwińskiej organizował miejski etap konkursu "Tysiąc w rozumie", który jest szansą dla uczniów innych szkół na wygranie głównej nagrody. Ma on na celu zmierzenie się uczniów naszej szkoły z uczniami chełmskich liceów, porównanie ich błyskotliwości, może nawet inteligencji, ale przede wszystkim ogólnej wiedzy zdobytej w szkole, jak też życiowej mądrości i doświadczenia.

Konkurs cieszy się dużą popularnością wśród uczniów o czym świadczy fakt udziału w eliminacjach każdego roku około 100 uczniów szkoły. Uczestnicy prezentują wysoki poziom wiedzy, co powoduje coraz trudniejsze wyłonienie finalistów. Fundusze na organizację konkursu Samorząd Uczniowski pozyskuje we własnym zakresie, jak również od naszych stałych sponsorów: Prezydenta Miasta Chełma, Kredyt Banku S.A., ZOMAR S.A.