Samorząd Uczniowski


  [ Cele i zadania SU ]   [ Regulamin SU ]   [ Plan pracy ]   [ Skład Samorządu ]
  [ Wybory do SU]    [ Działania ]   [ Czarniecczyk ]   [ Cooltura ]
  [ Mam Talent ]   [ Tysiąc w rozumie ]   [ Idol Czarniecczyków ]

Laureatka nagrody za Osobowość Artystyczną w 7 edycji Mam talent u Czarniecczyków.


[Regulamin Konkursu Mam Talent 2016][Zgłoszenie do Konkursu Mam Talent 2016]

 


Samorząd Uczniowski I LO im. S. Czarnieckiego w Chełmie                                  Chełm, 28 października 2015r.

ul. Czarnieckiego 8 22-100 Chełm

tel. (0-82) 565-38-85

www.1lo.chelm.pl

liceum@1lo.chelm.pl

Sz. P.

        Dyrektor Szkoły

                     i Opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

 

      Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w
VII edycji Wojewódzkiego Konkursu „Mam talent – u Czarniecczyków”, który odbędzie się w dwóch etapach:

etap szkolny – eliminacje:  11-13 stycznia 2016 r.

finał konkursu (CHDK w Chełmie):  9 lutego 2016 r.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie w terminie  do 22 grudnia 2015 r.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej I LO w Chełmie w celu uzyskania większej ilości informacji oraz pobrania niezbędnych materiałów (zgłoszenie / plakat), które pojawią się na stronie w najbliższym czasie.

                                                       

Z pozdrowieniami  

                              Organizatorzy

 

Kontakt:

Aldona Klejmont

aldonapiszczek@wp.pl