Grupa Ratownicza I LO


Od roku szkolnego 2008/09 opiekunem jest p. Dominika Koleniec.

Celem prowadzenia grupy jest:

Formy pracy:

Sukcesy:

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

Skład zespołu:

Szkolne Koło PCK

Opiekunem od roku szkolnego 2008/09 jest p. Dominika Koleniec

Celem Młodzieży PCK jest pomoc osobom wymagającym wsparcia poprzez kształtowanie postaw humanitarnych w środowiskach młodzieżowych i ich aktywizację na rzecz osób potrzebujących, wykształcenie nawyków przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia, wspieranie Stowarzyszenia w wypełnianiu jego misji.

Akcje i zbiórki:

Sukcesy:

W listopadzie 2009 r. opiekun SK PCK p. Dominika Koleniec otrzymała Akt Nadania za szczególne zaangażowanie w realizację programu aktywizującego lokalne środowiska społeczne do działań związanych z honorowym krwiodawstwem PCK. W listopadzie 2010r opiekun SK PCK został wyróżniony odznaką honorową PCK III stopnia.