O Szkolnym Kole Wolontariatu słów kilka

Wolontariat to nic innego jak dobrowolna, bezpłatna i świadoma działalność na rzecz innych, która wykracza poza związki rodzinne, koleżeńskie czy przyjacielskie. Nazwa pochodzi od łacińskiego określenia "volontarius", które można przetłumaczyć jako "dobrowolny", "chętny".

Szkolne Koło Wolontariatu w I L.O. rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 2003 roku. Jego założycielem i jednocześnie pierwszym opiekunem był ks. Piotr Drozd. Aktualnie opiekunem SKW jest ks. Tomasz Kościk. Celem działalności Koła jest świadczenie konkretnej pomocy osobom potrzebującym i rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych. Każdego roku do wolontariatu zapisuje się kilkudziesięciu uczniów naszej szkoły.

Formy działalności

 1. Działania długofalowe:

  Szkolne Koło Wolontariatu co roku podejmuje współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Chełmie. W pierwszych tygodniach roku szkolnego organizowane jest spotkanie z przedstawicielem MOPR ds. wolontariatu. Na skutek zawieranych porozumień pomiędzy szkołą a MOPR uczniowie-wolontariusze z naszej szkoły udzielają pomocy w nauce dzieciom zamieszkałym na terenie Chełma, uczącym się w szkołach podstawowych i gimnazjach, mającym problemy edukacyjne. Lekcje odbywają się systematycznie - raz w tygodniu. Ponadto część wolontariuszy udziela korepetycji dzieciom z Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie. SKW podejmowało także współpracę ze Szkołą Specjalną przy ul. Trubakowskiej, gdzie wolontariusze systematycznie pomagali dzieciom w opanowaniu materiału szkolnego. Nawiązano także współpracę z Centrum Wolontariatu w Parafii Mariackiej w Chełmie (pomoc osobom starszym, samotnym, chorym dzieciom oraz rodzinom wielodzietnym) i Centrum Wolontariatu w Lublinie.

 2. Inne akcje:
  • zbiórka pieniędzy na stypendia dla ubogiej młodzieży w ramach Ogólnopolskiego Dnia Papieskiego;
  • Kiermasz Dobrej Książki - pieniądze i rzeczy przeznaczono na paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących;
  • zbiórka pieniędzy na rzecz Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie;
  • propagowanie konkursu „Family Matters” (Moja rodzina jest ważna), organizowany przez Światowe Stowarzyszenie Młodych;
  • udział w Seminarium Szkolnych Klubów Wolontariatu zorganizowanym w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie;
  • udział w spotkaniu dla wolontariuszy zorganizowanym w MOPR w celu podniesienia kwalifikacji i jakości oferowanej pomocy;
  • pomoc w przeprowadzeniu spotkania dla dzieci w ramach Międzynarodowego Dnia Dziecka (spotkanie zorganizowane przez MOPR);
  • kilkakrotne akcje zbierania artykułów papierniczych, zabawek i słodyczy dla dzieci z chełmskiego szpitala;
  • porządkowanie miejsc pochówku na cmentarzu przy ul. Lwowskiej w dni poprzedzające Uroczystość Wszystkich Świętych.