Rzecznik Praw Ucznia


„Granicą praw i wolności człowieka są prawa i wolności innych, dlatego w kontaktach międzyludzkich wszyscy musimy pamiętać, że nasze prawa kończą się tam, gdzie zaczynają się prawa innych."
Witam!
Nazywam się s. Bernadetta Jarecka.
Już po raz drugi zostałam wybrana przez Społeczność Uczniowską naszej szkoły na Rzecznika Praw Ucznia.
Dziękuję za zaufanie, jakim mnie obdarzyliście.:)
Skoro stoję na straży praw ucznia, możecie zwracać się do mnie z każdą sprawą związaną z ich naruszeniem.


 • Jeżeli nie możesz dogadać się z nauczycielem...
 • Uważasz, że jesteś niesprawiedliwie traktowany....
 • Nie wiesz, jak rozwiązać jakiś problem......PRZYJDŹ!!!

„To jest prawdziwa przyjaŸń - osłaniać innych nawet kosztem siebie"
- S. WyszyńskiPamiętaj!

 • Możesz liczyć na pomoc i dyskrecję!
 • Nie jesteś sam!
 • Nie zamykaj się ze swoim problemem!
 • Postaram się skutecznie zająć Twoją sprawą!
 • Zawsze znajdę dla Ciebie czas!

Rola rzecznika:

 • przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole,
 • reprezentowanie interesów uczniów w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej,
 • mediacja między stronami konfliktu,
 • doradzanie w sytuacjach konfliktowych,
 • interwencja w razie naruszania podstawowych praw ucznia i udzielanie pomocy zgodnie z ustalonym trybem postępowania.

Jestem do Twojej dyspozycji we wtorki w godz. 14.30 - 15.20 i piątki w godz. 10.35 - 11.30,
jak również podczas przerw śródlekcyjnych we wtorki, czwartki i piątki w sali nr 12


Szkolny Rzecznik może:

- rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie,
- zasięgać rady pedagoga i psychologa szkolnego,

- organizować konfrontacje wyjaśniające.

O czym każdy uczeń wiedzieć powinien ?

 1. Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
 2. Rzecznik ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszane zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.
 3. Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.