ZJAZDOWE TRADYCJE

W ponad 80-letniej historii Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, jednym z najważniejszych elementów tradycji są zjazdy "Czarniecczyków" - zarówno szkolne jak i klasowe.


Początek spotkań absolwentów i wychowawców sięga 1935 r.
Po 20 latach pracy szkoły odbył się I Zjazd, sumujący jej dokonania. Został przygotowany przez dyrektora W. Ambroziewicza, a otworzył go już we wrześniu 1935 r. dyrektor M. Lipski. Zjazd poprzedzono misją do Czarncy - "gniazda rodowego" Patrona Szkoły.


Następne spotkania miały się odbywać, zgodnie z tradycją, co 10 lat. Jednakże wojny, a później nowe zniewolenie uniemożliwiły spotkanie w 1945 r.
Dopiero "październik" 1956 r. obudził w Czarniecczykach wolę organizacji kolejnego zjazdu.

II Zjazd, który odbył się 14-15.09.1957 r. stał się hołdem, złożonym tym wszystkim wychowawcom i uczniom, którzy w czasie wojny poświęcili życie w walce z okupantem jak "kamienie porzez Boga rzucone na szaniec". Czarniecczycy poświęcili im pomnik stojący w szkolnym parku.


III Zjazd (25-26.09.1965 r.) zainaugurowała, tak jak 30 lat wcześniej, misja do Czarncy, nad którą pieczę sprawował p. prof. W. Pluta. Wychowawca i wychowankowie uczcili trzysetną rocznicę śmierci Patrona szkoły i pół wieku jej istnienia, uczestnicząc w uroczystości wmurowania tablicy pamiątkowej i sesji popularno-naukowej pt. "Stefan Czarniecki - patron żywy czy martwy?" Bilansowała ona życie, działalność hetmana, wierność uniwersalnym wartościom, bohaterstwo człowieka, w pełnym wymiarze jego osobowości.


IV Zjazd czarniecczyków (27-28.09.1975 r.) we wspomnieniach p. prof. W. Pluty nie należał do najweselszych i być może dlatego zaowocował "nową tradycją w rodzinie Czarniecczyków" - zjazdami klasowymi. Najdonioślejszym momentem stała się uroczystość przekazania szkole nowego sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski.


V Zjazd (21-22.09.1985 r.) znów, jak przed 20 laty zainaugurowała misja do Czarncy, pod opieką prof. Anny Moryl i prof. Ireny Krawczyk. Nie zapomnieli Czarniecczycy o nauczycielach - bohaterach tajnego nauczania, którym poświęcona została tablica, do dziś widniejąca u wejścia do szkoły.


Już w nowej rzeczywistości, w III Rzeczypospolitej, odbył się VI Zjazd (22-24.09.1995 r.), który niczym "arka przymierza między dawnymi i nowymi laty", stanowił jedną z najpiękniejszych kart szkolnej tradycji.


VII Zjazd (22-24.09.2000 r.) był pierwszym zjazdem, który odbył się nie 10 lat po poprzednim, ale po upływie 5 lat. Stało się tak, ponieważ najstarsi uczestnicy poprzedniego, VI Zjazdu skierowali serdeczną prośbę i zobowiązanie do Dyrekcji szkoły: w 2000 roku musi się odbyć następny Zjazd. Był to niejako testament Aliny Przerwy-Tetmajer, prof. Jerzego Pindery i wielu jeszcze innych.


VIII Zjazd (23-25 września 2005 r.) był kontynuacją założeń przyjętych na poprzednich zjazdach Absolwentów. Zgromadził około 2000 uczestników biorących udział w różnych imprezach zjazdowych i towarzyszących.
Odsłonięto z jego okazji popiersie Patrona - Hetmana Stefana Czarnieckiego, zorganizowano szereg wystaw dotyczących historii szkoły i jej dorobku. Wydano IV i V tomy Księgi Pamiątkowej Czarniecczyków. Ważną jego częścią były spotkania pokoleń i nadanie salom lekcyjnym imion zasłużonych Nauczycieli.


IX Zjazd Wychowawców i Wychowanków I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi odbył się w dniach 24-26 września 2010 r. W jego programie znalazły się między innymi: otwarcie Izby Tradycji i Pamięci, odslonięcie tablicy pamiątkowej na budynku Liceum, nadanie sali gimnastycznej imienia Janiny Piątkowskiej. Wydano VI tom Księgi Pamiątkowej Czarniecczyków oraz okolicznościowy album. Uroczystościom zjazdowym towarzyszyły wystawy okolicznościowe i imprezy integracyjne.