Zjazdy klasowe

Zjazdy absolwentów i wychowawców naszego liceum stwarzają doskonałą okazję do przyjacielskich spotkań, długich rozmów, ale także do chwil zadumy oraz refleksji. Kolejne dekady wyznaczają rytm życia pokoleń Czarniecczyków. Oficjalne zjazdy dla wielu wydają się jednak zbyt odległe od siebie. Chciałoby się wiedzieć, jak układa się życie naszym dawnym koleżankom i kolegom z klasy. Po latach wszyscy stają się bliscy i drodzy sercu. Chyba właśnie to uczucie sprawia, że oprócz oficjalnych zjazdów coraz częściej odbywają się zjazdy klasowe. Trudno nazwać ten fenomen, który sprawia, że ludzie mieszkający z dala od siebie w różnych miastach, a bywa, że i w krajach, porzucają codzienne obowiązki, by choć na chwilę przypomnieć sobie atmosferę tamtych gimnazjalnych lat. Sens tych spotkań najlepiej oddają słowa uczestników VI Zjazdu: "Zaczarowana podróż do młodości uświadamia, co to znaczy być Czarniecczykiem".

Kolejne roczniki Czarniecczyków opuszczają więc mury swojej szkoły, by po latach - niczym "orły do gniazda" - powrócić.
Dotychczas spotkały się następujące klasy:


Ponadto odbył się zjazd rocznika, który ukończył szkołę w 1951 r. (czerwiec 2001), zaś absolwenci rocznika 1964 swoje spotkania organizują regularnie. W roku 2004, w 40 lat po maturze, miało miejsce kolejne - piąte już ich spotkanie. Więcej informacji na temat spotkania można znaleźć na stronie www.czarniecczycy.prv.pl.
Owocem klasowych spotkań są spisywane później wspomnienia, relacje oraz albumy pełne kolorowych zdjęć. Pragniemy więc zaprezentować Państwu fragmenty tych pieczołowicie gromadzonych materiałów i pamiątek.