BIOGRAMY ABSOLWENTÓW


Szanowni Absolwenci Liceum!


O jakości pracy każdej szkoły, o jej przeszłości wiele mówią losy i postawy jej absolwentów, ich dorobek życiowy. Nie jest to tylko jednak kwestia tradycji, bo przecież idąc za Norwidem: "przeszłość jest to dziś, tylko cokolwiek dalej".
Historia naszego Liceum ma już blisko 100 lat. W tym czasie dzieje naszego Narodu i Państwa, ich Historia były burzliwe i brzemienne w skutki. W tej Historii nie mogło zabraknąć i nas - Czarniecczyków. Byliśmy wszędzie tam, gdzie o dobro Ojczyzny chodziło.
I przecież na dobrą sprawę nie jest ważne, kto zajął jaką pozycję w hierarchii społecznej. Był wysoko czy też był tzw. zwykłym człowiekiem. Ważne jest to, co wniósł tam, gdzie go Przeznaczenie postawiło: w swoje środowisko, w rodzinę.
Albert Einstein powiedział kiedyś: "Nie bądź człowiekiem sukcesu, bądź człowiekiem wartości". Te dwie postawy nie są jednak przeciwne, one się tylko wzmacniają.

W naszych wydawnictwach zjazdowych, w jednodniówkach wydawanych w Liceum z różnych okazji, przedstawialiśmy wiele życiorysów naszych absolwentów. Będziemy je systematycznie przenosili na naszą stronę internetową. Forma ich opracowań i ich zakres są różne w zależności od tego, jakie materiały otrzymaliśmy. Myślę jednak, że ta różnorodność jest walorem - nie można bowiem żadnego życia wtłoczyć w schemat.

Każdy człowiek jest niepowtarzalny, zatem wspomnienie o nim musi być rownież niepowtarzalne.

Apelujemy: Jeśli do biogramów trzeba i można coś dodać - piszcie!

Jeśli możecie coś powiedzieć o losach innych Absolwentów, swoich przyjaciół, znajomych - piszcie!
Będzie to jeszcze jeden ślad - po nich, po nas.
Dla dzisiejszych i przyszłych Absolwentów tej jedynej i niepowtarzalnej Szkoły.


Janusz Krzywicki
absolwent z rocznika maturalnego 1965B I O G R A M Y