POWRÓT
Jerzy Leszek Umiński


Urodzony 13 lutego 1927 w Chełmie; parazytologia lekarska, epidemiologia, medycyna pracy (epidemiologia, diagnostyka, klinika i profilaktyka chorób pasożytniczych, odzwierzęcych oraz alergicznych chorób układu oddechowego typu "płuca rolnika", higiena i medycyna pracy w rolnictwie, leśnictwie i przemyśle rolno-spożywczym).
Absolwent Weterynarii UMCS w Lublinie 1953 oraz medycyny AM w Lublinie 1966; doktor weterynarii WSR we Wrocławiu 1962; doktor habilitowany nauk medycznych AM w Łodzi 1985, profesor 1995.
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie: pracownik naukowy 1953- , kierownik Zakładu Parazytologii Wiejskiej 1958-64, kierownik Pracowni Chorób Odzwierzęcych 1964-73, kierownik Zakładu Szkodliwości Biologicznych 1973-92, kierownik Zakładu Chorób Odzwierzęcych 1992-97.

Członek: Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Immunologicznego, Międzynarodowego Towarzystwa Medycyny Wiejskiej, Nowojorskiej Akademii Nauk, Komitetu Parazytologii Polskiej Akademii Nauk.

Badania: wykazanie wysokiej ekstensywności inwazji pasożytniczych w dziecięcej populacji wiejskiej, udoskonalenie diagnostyki laboratoryjnej toksoplazmozy u ludzi i zwierząt, analiza inwazji T. gondii w patologii ciąży i rozrodu, chorobach narządu wzroku oraz w niedorozwoju psychofizycznym u dzieci; wyizolowanie patogennego szczepu T. gondii z pasożytów jelitowych kotów w ognisku toksoplazmozy rodzinnej w środowisku wiejskim; opracowanie klasyfikacji szkodliwości biologicznych o charakterze zawodowym (zoonozy); wzbogacenie metod diagnostyki serologicznej - "płuca rolnika".

Publikacje: 169 publikacji, w tym 146 prac oryginalnych, współautor 6 monogramów. Autor i współautor 53 ekspertyz. Promotor 1 pracy doktorskiej.

Odznaczenia: Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Nauczyciele: doc. Felicja Wysocka-Holińska, prof. Alicja Kurnatowska.

Hobby: turystyka, muzyka poważna i rozrywkowa.

POWRÓT