POWRÓT
Danuta Boguszewska - Chlebowska

Urodzona w Chełmie. Uczęszczała do Gimnazjum im. Stefana Czarnieckiego, a nastepnie do Liceum Humanistycznego im. Królowej Jadwigi w Chełmie. Świadectwo maturalne otrzymała z rąk Dyrektor Zofii Farbiszewskiej w 1939 r. Jej profesrami byli tak znani Chełmianie jak profesor Kazimierz Janczykowski, profesor Michał Kińczyk, profesor Stefan Mrożkiewicz. W czasie okupacji przez pół roku brała lekcje rysunku u Zenona Waśniewskiego, a następnie u Kazimierza Ukleji, który przygotowywał ją do egzaminu na Akademię Sztuk Pięknych.
Po wojnie, w 1945 r., wyjechała do Krakowa. Studia artystyczne odbyła w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie - w pracowniach: prof. Czesława Rzepińskiego i prof. Zbigniewa Pronaszki. Dyplom z grafiki uzyskała u prof. Ludwika Gardawskiego w 1953 r.
W latach 1949 - 1968 współpracowała z "Dziennikiem Polskim" i "Życiem Literackim" (Szkice z Teatru: sceny ogólne rysowane z widowni oraz poszczególni aktorzy). Jej rysunki ukazywały się co tydzień w specjalnym dodatku literackim do "Dziennika Polskiego" oraz okazjonalnie w tygodniku "Życie Literackie". Poza premierami krakowskimi wykonywała rysunki z wizyt teatrów zagranicznych (m.in. Teatr Jean Vilar'a, Teatr Jean Louis Barrault).
W okresie 1951 - 52 ukazywały się jej rysunki z Filharmonii Krakowskiej (soliści). Lata 1960 - 64 obfitowały w rysunki z ważniejszych wydarzeń teatralnych Krakowa. Rysunki z teatru towzrzyszyły felietonom: red. K. Zbijewskiej, T. Kudlińskiego, H. Voglera, S. Otwinowskiego i K. Missony.
Uprawia twórczość w zakresie malarstwa, grafiki i rysunku. Od 1954 r. wzięła udział w 22 wystawach zagranicznych, 67 wystawach okręgowych i ogólnopolskich oraz 21 wystawach indywidualnych.
Jej prace znajdują się w zbiorach: Ministerstwa Kultury i Sztuki, Miejskiej Rady Narodowej w Krakowie i Nowej Hucie, Muzeum w Tarnowie, Muzeum w Gdańsku, Muzeum w Chełmie, oraz w kolekcjach przywatnych w Austrii, Francji, Danii, Holandii, USA, Szwecji, Norwegii, Niemczech, Włoszech, Japonii, Kanadzie, na Wyspach Kanaryjskich.
O jej twórczości Jerzy Madejski napisał m.in. "Artystka maluje świat, który przemija. Wyrafinowany i subtelny w harmonii rysunku i koloru świat, który chciałoby się zachować. Choćby tylko dla porównania go ze zgiełkiem naszych zdyszanych dni", a Maria Rzepińska: "Danuta Chlebowska mówi szeptem, czasem pogodnym, czasem dramatycznym, ale zawsze szeptem. Nie podnosi głosu i nie czuje tej potrzeby. Wie, że zawsze znajdzie ludzi, którzy jej szept zrozumieją".
Mieszka w Krakowie.

opr. na podst. materiałów p. D. Boguszewskiej - Chlebowskiej
Janusz Krzywicki


"Październik", olej, 38 x 55 cm, sygn. D.Boguszewska-Chlebowska/1965
(foto: Grzegorz Zabłocki)

Autoportret Danuty Boguszewskiej
(foto: Grzegorz Zabłocki)

POWRÓT