POWRÓT
Janusz Prętkiewicz

Nauczyciel, ratownik, emerytowany. Od 1976 prezes Oddziału Rejonowego WOPR w Będzinie, od 1977 członek Zarządu Wojewódzkiego WOPR, przez 4 kadencje członek Prezydium ZW WOPR, 1992-97 członek ZG WOPR; od 1981 członek, następnie sekretarz Okręgowego Związku Motorowodnego w Katowicach, po reorganizacji wiceprezes ds. szkolenia Śląskiego ZMiNW; 1995-2003 członek ZG PZMiNW, 1999-2003 przewodniczący Komisji Inspektorów Technicznych i Rzeczoznawców, od 2003 członek Sądu Koleżeńskiego; 1991 założyciel Klubu Płetwonurków "Delfin" LOK w Dąbrowie Górniczej, 1991-2000 prezes; organizator ok. 30 kursów dla płetwonurków i obozów nurkowania w Polsce; sędzia trzech mistrzostw Polski w ratownictwie wodnym w obsadzie międzynarodowej; prowadzenie chórów, zespołów rozrywkowych, instrumentalnych i folklorystycznych.

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie z rocznika 1963. Instruktor ratownictwa wodnego WOPR, 1989 uprawnienia Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego, specjalista konserwator lekkiego sprzętu nurkowego, inspektor techniczny PZMiNW, stermotorzysta, sternik jachtowy, starszy sternik motorowodny, płetwonurek; uprawnienia instruktorskie muzyczne. 1968-70 nauczyciel w IV LO im. L. Szenwalda w Dąbrowie Górniczej, 1970-1993 nauczyciel w LO im. A. Zawadzkiego w Wojkowicach. Organizator jedynego w południowej Polsce sejmiku instruktorów nurkowania LOK, propagator sportów wodnych, dbałość o bezpieczeństwo ludzi w wodzie, wieloletnia działalność ratownicza i wyszkolenie wielu ratowników, udział reprezentacji oddz. WOPR w Będzinie w V Mistrzostwach Ratowników WOPR Województwa Katowickiego, czołowe lokaty w wielu maratonach pływackich, inicjator i organizator corocznych pływackich mistrzostw Będzina, pokazów ratownictwa wodnego i nurkowania, festynów WOPR na rozpoczęcie i zakończenie sezonu letniego, konkursów, prelekcji dla szkól nt. bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi. Publikacje nt. bezpieczeństwa na wodach, broszury, artykuły w prasie, wystąpienia w radiu i telewizji dotyczące przyczyn utonięć i przeciwdziałaniu temu zjawisku. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi (1989), "Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej" (1994), Złota Honorowa Odznaka TKKF, Złota Honorowa Odznaka PZMiNW, Brązowy Medal za Zasługi dla LOK, Odznaka za Zasługi dla WOPR, nagroda za I miejsce w ogólnopolskim konkursie TWP za odczyt popularnonaukowy, wiele nagród okolicznościowych. Członek: WOPR, PZMiNW, Centrum Działalności Podwodnej "Nurek" w Bytomiu. Hobby: sporty wodne, muzyka.

Na podstawie leksykonu biograficznego "Who is who w Polsce", wyd. III, Zug 2004

POWRÓT