POWRÓT
dr Krzysztof Piech

Uczeń Liceum w latach 1990-94 w klasie matematyczno-fizycznej. W 2003 r. finalista XX Olimpiady Geograficznej, prowadzony przez p. Małgorzatę Marek. Pierwsze badania aspirujące do badań naukowych przeprowadził przygotowując pracę na ww. Olimpiadę. Wychowawczyni - p. Kiwińska, wręczając świadectwo maturalne stwierdziła, że jest "typem naukowca" - sprawdziło się. Od 1994 r. student Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i do dziś jej pracownik. Na pierwszym i drugim roku studiów członek Studenckiego Koła Naukowego Geografów, z którym wziął udział w dwóch badaniach naukowych w terenie, koordynując pracę kilkunastu osób. SGH ukończył po czterech latach, w międzyczasie kończąc w 1,5 roku 2,5-letnie Studium Pedagogiczne, po czym rozpoczął studia doktoranckie. Na trzecim roku studiów był asystentem-stażystą w Katedrze Informatyki Gospodarczej, prowadząc zajęcia ze studentami 1-go i 2-go roku. Następnie prowadził ćwiczenia do zajęć nt. małych przedsiębiorstw u prof. dr hab. Jana Antoszkiewicza (w Katedrze Small Businessu). Równocześnie do nauki języka japońskiego, założył i kierował Studenckim Kołem Naukowym Gospodarki i Kultury Japońskiej SGH. 1 maja 1999 r. zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Polityki Gospodarczej, a następnie - od 1 stycznia 2004 r. - jako adiunkt. W latach 1999-2002 pełnił funkcję sekretarza i członka Senackiej Komisji Programowej SGH oraz członka Rady Naukowej Kolegium Zarządzania i Finansów. Był opiekunem naukowym Studenckiego Koła Naukowego Polityki Gospodarczej, a obecnie - założonego przez siebie wcześniej - SKN Gospodarki i Kultury Japońskiej (dwukrotne wizyty badawcze w Japonii). W styczniu 2002 r. obronił pracę doktorską pt. "Światowe recesje i polityka antykryzysowa a gospodarka Polski". W latach 2002-03 Prezes Instytutu Wiedzy, a od 2006 r. - Instytutu Wiedzy i Innowacji. Od września 2002 r. do sierpnia 2003 r. przebywał na stypendium naukowym w University College London - School of Slavonic and East European Studies. Od 2003 r. członek tamtejszego Centre for the Study of Economic and Social Change in Europe (UCL-SSEES). Autor ponad 80 publikacji naukowych z dziedziny ekonomii, redaktor kilkunastu książek naukowych, w tym również wydawanych za granicą (Londyn, Nowy Jork). Recenzent kilku czasopism naukowych (m.in. wydawanego przez ONZ). Ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie modelowania makroekonomicznego i prognozowania oddziaływania funduszy unijnych na polską gospodarkę. Specjalizuje się w zagadnieniach polityki gospodarczej, ekonomii rozwoju, prognozowania gospodarczego, gospodarki wiedzy, edukacji, technologii teleinformatycznych. Działacz organizacji pozarządowych i samorządu lokalnego (w Warszawie). Żonaty (od sierpnia 2006 r.).


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Piech

lub http://www.piech.prv.pl


POWRÓT