POWRÓT
Janusz Paweł Krzywicki

Urodzony 27 maja 1947 roku w Chełmie. Absolwent Liceum - rocznik maturalny 1965. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, Wydz. Mat - Fiz - Chem. Magister matematyki (1970 r.) oraz absolwent Wydziału Ekonomicznego - dyplomowany ekonomista (1979 r.). Nauczyciel dyplomowany. Od 1992 r. nauczyciel Liceum, od 2002 - wicedyrektor. Współorganizator  w 1985 roku oraz organizator w 1995, 2000 i 2005 r. Zjazdów Absolwentów Liceum. Od 1992 r. przewodniczący Fundacji Rozwoju I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie. Przewodniczący Komisji Przedmiotowej Nauczycieli Matematyki, Fizyki i Informatyki. Wychowawca kilku roczników absolwentów Liceum. Wcześniej działacz gospodarczy: m.in. wiceprezydent miasta Chełma, prezes zarządów spółdzielni mieszkaniowej i spożywców. Odznaczony m.in. Krzyżami Zasługi: Srebrnym i Brązowym, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodą Prezydenta Miasta Chełma.


POWRÓT