« POWRÓTpropozycje kierunków kształcenia klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018W roku szkolnym 2017/2018 proponujemy kandydatom naukę w klasach:

Klasa I A

biologiczno-chemiczna

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia

Języki: angielski, drugi do wyboru przez ucznia (niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski)

Punktowane przedmioty: biologia, chemia, matematyka, język polski


Wszyscy, którzy wybiorą tę klasę, mogą liczyć na:

 • bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego dzięki zwiększonej liczbie godzin biologii i chemii,
 • naukę języka łacińskiego,
 • wykłady i laboratoria na wyższych uczelniach - UMCS, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, PWSZ w Chełmie, KUL w Lublinie,
 • zajęcia terenowe w parkach narodowych, krajobrazowych i rezerwatach przyrody,

Uczniowie tych klas są finalistami ogólnopolskich olimpiad: biologicznej, chemicznej,wiedzy o żywieniu i żywnoœci, wiedzy ekologicznej oraz konkursów o tematyce przyrodniczej.


Każdy, kto myśli o studiach: medycyna, farmacja, biotechnologia, stomatologia, ratownictwo medyczne, kosmetologia,

POWINIEN PRZYJŚĆ DO TEJ KLASY.

Klasa I B

prawnicza

Przedmioty rozszerzone: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski

Języki: angielski, drugi do wyboru przez ucznia (niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski)

Punktowane przedmioty: język polski,matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie


Wszyscy, którzy wybiorą tę klasę, mogą liczyć na:

 • dobre przygotowanie do zewnętrznego egzaminu maturalnego z przedmiotów z rozszerzeniami,
 • wycieczki programowe do Sejmu, sądu, zakładu karnego, domu dziecka i udział w sesjach rady miasta,
 • spotkania z prawnikami, kuratorami sądowymi oraz studentami prawa i administracji,
 • lekcje otwarte w formie debat prawniczych, rozpraw sądowych,
 • współpracę z Wydziałem Prawa UMCS Lublin.

Przedstawiciele tych klas najczęściej reprezentują nas zdobywając laury w olimpiadach: językowych, Wiedzy o Prawie w Unii Europejskiej, Wiedzy o Prawach Człowieka, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.


Każdy, kto myśli o studiach: historia, prawo, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, europeistyka,

POWINIEN WYBRAĆ TĘ KLASĘ.

Klasa I C

dziennikarska

Przedmioty rozszerzone: geografia, wiedza o społeczeństwie, język polski

Języki: angielski, drugi do wyboru przez ucznia (niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański,włoski )

Punktowane przedmioty: geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język polski


Klasa dziennikarska pozwoli na:

 • bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych,
 • naukę dwóch języków nowożytnych,
 • poznanie i zrozumienie pracy dziennikarza - redagowanie gazetek i przygotowywanie programów w telewizji szkolnej,
 • udział w warsztatach prowadzonych przez dziennikarzy prasowych i radiowych, poznanie pracy wielu redakcji gazet o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim,
 • zdobycie wiedzy z zakresu edukacji medialnej i obywatelskiej,
 • odwiedzanie różnych instytucji (telewizja, radio, redakcje gazet),
 • udział w cyklicznych spotkaniach na UMCS i KUL - Wydział Politologii.

Stąd wywodzą się finaliści i laureaci olimpiad: Literatury i Języka Polskiego, języków obcych, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Wiedzy o Unii Europejskiej, Filozoficznej oraz licznych konkursów.


Każdy, kto myśli o studiach na kierunkach: dziennikarstwo, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, polonistyka, psychologia, lingwistyka,

POWINIEN PRZYJŚĆ DO TEJ KLASY

Klasa I D

ekonomiczna

Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski

Języki: angielski, drugi do wyboru przez ucznia (niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski)

Punktowane przedmioty: języki polski, matematyka, geografia, język obcy


Jeżeli zdecydujesz się na tę klasę, zapewnimy Ci:

 • rozszerzony program matematyki oraz geografii, dzięki czemu przygotujesz się na wysokim poziomie do egzaminu maturalnego,
 • wykłady na wyższych uczelniach z geografii, matematyki, marketingu i zarządzania,
 • teoretyczne zajęcia z geografii podsumowywane praktycznymi badaniami terenowymi w ramach "zielonych szkół" w Polsce i sąsiadnich krajach,
 • możliwość sprawdzenia się w roli menedżera w trakcie organizacji imprez o zasięgu szkolnym, miejskim i regionalnym.

Z klas o tym profilu wywodzą się laureaci i finaliści olimpiad Geograficznej i Nautologicznej oraz licznych konkursów.


Jeżeli myślisz o studiach: ekonomia, zarządzanie, geodezja, logistyka, geografia, turystyka i rekreacja, planowanie przestrzenne,

POWINIENEŚ PRZYJŚĆ DO TEJ KLASY

Klasa I E

matematyczno-fizyczna

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język angielski

Języki: angielski, drugi do wyboru przez ucznia (niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski)

Punktowane przedmioty: język polski, matematyka, fizyka, język obcy


W klasie tej przygotujesz się na pewno na wysokim poziomie do egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych.


Będziesz miał szansę brać udział w ogólnopolskich i uczelnianych konkursach matematycznych: "KANGUR", "Zobaczyć matematykę" (przy współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie ), "Konkurs matematyczny im. S. Chróścikowskiego" (PWSZ w Chełmie) czy "Potyczki matematyczne" (UMCS Lublin).

Będziesz miał możliwość uczestniczenia w projekcie "Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne", współorganizowanym przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski oraz PWSZ w Chełmie.


Przygotujesz się dobrze do Olimpiady Matematycznej, Fizycznej czy Geograficznej.


Każdy, kto myśli o studiach: inżynieryjnych, matematycznych, fizycznych, budownictwie, architekturze, gospodarce przestrzennej, mechanice, ochronie środowiska czy geologii

POWINIEN WYBRAĆ TĘ KLASĘ

Klasa I F

politechniczna

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka

Języki: angielski, drugi do wyboru przez ucznia (niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski)

Punktowane przedmioty: język polski, matematyka, fizyka, informatyka


Tutaj przygotujesz się bardzo dobrze do egzaminu maturalnego z matematyki, fizyki i informatyki.

Będziesz uczestniczył:

 • w cyklicznych zajęciach wyjazdowych z matematyki i fizyki na Politechnice Lubelskiej,
 • na Politechnice Warszawskiej zainteresują Cię zajęcia w szkole holografii oraz technik termowizyjnych i noktowizyjnych,
 • w nadobowiązkowych zajęciach z kształcenia politechnicznego, dzięki temu przygotujesz się do startu w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej, Fizycznej,
 • w wykładach naukowców z uczelni politechnicznych.

W każdym roku zaprezentujesz się podczas otwartych lekcji fizyki i pokazów fizycznych.


Jeżeli interesują Cię studia: politechniczne, informatyczne, matematyczne, fizyczne, architektura, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska,

POWINIENEŚ WYBRAĆ TĘ KLASĘ