Olimpiady przedmiotowe i tematyczne stanowią integralną część Ogólnopolskiego Rankingu Liceów, który od 1999 roku publikowany jest przez miesięcznik Perspektywy.


Od 2011 r. Perspektywy wyodrębniły Podranking Olimpijski, w którym zestawiono tylko 200 szkół ponadgimnazjalnych osiągających największe sukcesy na etapie centralnym. W tym zestawieniu I LO im. Stefana Czarnieckiego jako jedyne z liceów w Chełmie znalazło się odpowiednio na 164 miejscu w 2011 r. i 160 miejscu w 2012 r. Warto wspomnieć, iż ruch olimpijski w skali kraju ma już sześćdziesięcioletnią tradycję, a nasza szkoła startuje w niektórych olimpiadach od pierwszych ich edycji. Dorobek olimpijski jest imponujący, co przedstawiają poniższe tabele.


Reprezentanci szkoły w etapie centralnym olimpiad przedmiotowych
w latach 1972-2015


LpOlimpiadaIlość
1Języka Łacińskiego105
2Artystyczna38
3Biologiczna29
4Języka Rosyjskiego20
5Geograficzna19
6Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym18
7Wiedzy Ekologicznej16
8Historyczna17
9Chemiczna15
10Wiedzy Technicznej15
11Nautologiczna7
12Teologii Katolickiej6
13Filozoficzna7
14Fizyczna6
15Języka Niemieckiego4
16Literatury i Języka Polskiego3
17Języka Angielskiego3
18Języka Francuskiego2
19Wiedzy o Integracji Europejskiej1
20Matematyczna1
  332


Reprezentanci szkoły w etapie centralnym olimpiad tematycznych
w latach 1972-2015


LpOlimpiadaIlość
1Fizyka a Ekologia5
2Rosyjski a Ekologia5
3Chemia a Ekologia1
4Wiedzy o Prawie1
5Wiedzy o prawie w Unii Europejskiej2
6Parlamentaryzmu w Polsce2
7Losy Polaków na Wschodzie2
8Myśli Jana Pawła II2
9Wiedzy o integracji Unii Europejskiej1
10Wiedzy o Prawach Człowieka1
11Wiedzy o Żydach1
12Wiedzy o Zdrowiu3
  27

  • Zestawienie laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych