Od marca 2011 roku w naszej szkole realizowany jest projekt

Wybieram eFizykę to projekt łączący zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu fizyki pod opieką nauczyciela z rozbudowanym modułem samokształcenia za pośrednictwem Internetu. Program kierowany jest do uczniów z terenu całej Polski zainteresowanych fizyką na poziomie rozszerzonym, którzy będą zdawać maturę w 2013 roku.


Szczegółowe informacje o projekcie znaleźć można na stronie
www.efizyka.eu.
Rozkład zajęć w ramach projektu "Wybieram eFizykę"
2011/2012 semestr drugi


Lp Temat spotkania Przewidywany termin Prowadzący
1 Wyznaczanie gęstości ciała stałego za pomoca prawa Archimedesa. Spotkanie z wykładowcą 2012-02-30 Prof dr hab. G. Gładyszewski
A. Legwant
2 Badanie ruchu drgającego harmonicznego. Badanie zjawiska rezonansu mechanicznego 2012-03-09 A. Legwant
3 Spotkanie z wykładowcą 2012-03-15
- 2012-04-15
Prof dr hab. G. Gładyszewski
4 Badanie drgań struny. Badanie zjawiska rezonansu akustycznego 2012-05-01
- 2012-05-31
A. Legwant
5 Spotkanie z wykładowcą 2012-06-01
- 2012-06-30
Prof dr hab. G. Gładyszewski
6 Wyznaczanie ciepła właściwego za pomocą kalorymetru 2012-05-01
- 2012-05-30
A. Legwant
7 Spotkanie z wykładowcą 5 2012-06-01
- 2012-06-15
Prof dr hab. G. Gładyszewski
8 Badanie kształtu linii pola elektrycznego. Drugi test przyrostu wiedzy 2012-05-01
- 2012-05-31
A. Legwant


Kapitał ludzki Stowarzyszenie Edukacja dla Przedsiębiorczości Wydawnictwo ZamKor Europejski Fundusz Społeczny