Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne

Projekt Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Uniwersytet Rzeszowski w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie.


Trwa drugi rok realizacji projektu, którego głównym założeniem jest podniesienie kompetencji matematycznych uczniów. W naszej szkole zajęcia prowadzone są w dwóch grupach rozszerzających i czterech wyrównawczych.

Kapitał ludzki Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne Europejski Fundusz Społeczny