Szanowni Państwo !


IX Zjazd Wychowawców i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego i Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi Chełmie już za nami.
Za nami są emocje związane z jego przygotowaniem, za nami są też emocje wszystkich uczestników.

Komitet Organizacyjny Zjazdu na swoim posiedzeniu w dniu 30 września 2010 r. dokonał oceny przygotowań i przebiegu Zjazdu.

Zjazd odbywał się pod Honorowym Patronatem Pana Krzysztofa Grabczuka - Marszałka Województwa Lubelskiego i Pani Agaty Fisz - Prezydent Miasta Chełm.

Możemy powiedzieć, że cele Zjazdu polegające na:

 • integracji Czarniecczyków,
 • rozsławieniu imienia szkoły i naszego miasta w Polsce i świecie,
 • aspektach wychowawczych dla obecnych uczniów Liceum,

zostały osiągnięte.


Otrzymaliśmy wiele podziękowań i dowodów sympatii i przyjaźni.
Wszystkie uwagi zmierzające do jeszcze lepszych efektów przyszłego Zjazdu przekażemy jego organizatorom.

Praca nasza często nie była pozbawiona rozterek i wątpliwości.
Podstawową sprawą była liczba uczestników Zjazdu - okazało się, że byliśmy zbyt dużymi optymistami w tym względzie. Zarejestrowanych uczestników było około 500 osób, a prawdę mówiąc liczyliśmy na dużo, dużo więcej.

Pracowaliśmy przy otwartej kurtynie - wszystkie protokóły z posiedzeń Komitetu Organizacyjnego publikowaliśmy na stronie internetowej Liceum, podawaliśmy również listę zarejestrowanych uczestników.

Obaw było wiele, ale dzięki wielkiej pracy pracowników Liceum i Komitetu Organizacyjnego zrealizowaliśmy nasze zamierzenia.
Na ręce Pana dyrektora Dariusza Kosteckiego składamy serdeczne podziękowanie dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zrealizowania naszych zamierzeń. Mamy dla nich wielki szacunek i wiele wdzięczności.

Podziękowania przekazujemy dla członków Komitetu Organizacyjnego, których bezinteresowna , a często i wymagająca wysiłku fizycznego i nakładów, praca była tak widoczna w okresie poprzedzającym Zjazd i w czasie jego trwania.

Uzyskaliśmy wielką pomoc ze strony wielu instytucji i osób prywatnych. To piękne, jeśli się ma wypróbowanych przyjaciół mogących służyć bezinteresowną pomocą.
Do nich należeli:

 • Agata Fisz - Prezydent Miasta Chełm,
 • Krystyna Mart - Dyrektor Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza,
 • Elzbieta Bajkiewicz-Kaliszczuk - Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Chełm,
 • Zbigniew Mazurek - Dyrektor MOSiR w Chełmie,
 • Barbara Nizio - Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie,
 • Tadeusz Odyniec- Komendant Straży Miejskiej,
 • Krystyna Szpak-Lipińska - Dyrektor Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie,
 • Karol Bednaruk - właściciel Drukarni "Kresowa" w Chełmie,
 • Franciszek Szafrański z Warszawy - absolwent,
 • Bogdan Palkowski - przedsiębiorca z Chełma,
 • Jarosław Poddubiuk - Dyrektor P.P. Poczta Polska S.A. Oddział Rejonowy w Chełmie,
 • Waldemar Taurogiński - właściciel Wydawnictwa TAWA z Chełma,
 • Wojciech Guz - właściciel Wydawnictwa "Petit" z Lublina,
 • Roman Jakubowicz - Dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Chełmskiej.

Słowa wdzięczności kierujemy także do Zarządu Stowarzyszenia Czarniecczyków i Przyjaciół Liceum w osobach pani Elżbiety Senderskiej i pani Ewy Betiuk.


Nie po raz pierwszy potwierdził się fakt, iż Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego miało i ma szczęście do ludzi.

Jak zwykle, po Zjeździe pozostały trwałe wartości: Izba Tradycji, szereg wydawnictw mogących w przyszłości służyć promocji szkoły, poprawa estetyki otoczenia szkoły, ale także poczucie dobrze wykonanej pracy i utrwalenia miejsca szkoły w jej środowisku.


Na zakończenie Zjazdu, w dniu 26 września 2010 r., została podjęta uchwała, żeby zwołać następny, jubileuszowy X Zjazd w 100 - lecie istnienia Liceum we wrześniu 2015 r.
Taka była wola wielu Czarniecczyków i myślimy, że zostanie ona uszanowana przez następne pokolenia Czarniecczyków, którym przyjdzie się zmierzyć z tą sprawą.

Dziękujemy za udział w Zjeździe całej "rodzinie Czarniecczyków" - wychowankom Liceum im. Stefana Czarnieckiego i Liceum im. Królowej Jadwigi w Chełmie.

Dziękujemy za miłą i niepowtarzalną atmosferę, która Państwo stworzyliście.

Ponieście w świat imiona naszych szkół.
Ponieście w świat przyjaźnie , które odnowiliśmy w czasie tych trzech niezapomnianych dni.
Niech towarzyszą Wam same dobre myśli i uczucia.


A więc ..... do zobaczenia, za 5 lat, w 2015 r.

Zygmunt Gardziński
Przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego
IX Zjazdu
  Dariusz Kostecki
Dyrektor
I Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Czarnieckiego


Informujemy, że istnieje jeszcze możliwość otrzymania wydawnictw zjazdowych (po uprzednim uzgodnieniu z Liceum).