POWRÓT
Z misją do Czarncy

10 września 2015 roku, zgodnie z kilkudziesięcioletnią już tradycją, z naszej szkoły wyruszyła VIII misja do Czarncy, która w imieniu uczestników X Zjazdu Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego oraz II Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Chełmie złożyła hołd naszemu Patronowi - Hetmanowi Stefanowi Czarnieckiemu.

W skład delegacji wchodzili:

Pani Karolina Uszczuk - dyrektor I LO w Chełmie w latach 1981 - 1989,

Pan Antoni Skubiszewski - dyrektor I LO w Chełmie w latach 2001 - 2007,

Pan Dariusz Kostecki - dyrektor I LO w Chełmie w latach 2007 - 2012,

Teresa Kiwińska - dyrektor I LO w Chełmie od 2012 roku,

Pan Janusz Krzywicki - wicedyrektor szkoły w latach 2002 - 2007,

Nauczyciele:

Pani Joanna Cydejko - nauczyciel języka angielskiego, absolwentka z 1979 r.,

Pani Katarzyna Dobrakowska - nauczyciel historii, absolwentka z 1982 r.,

Pani Jolanta Maciejewska - nauczyciel biologii i przyrody, absolwentka z 1985 r.,

Pan Tomasz Kociuba - nauczyciel wychowania fizycznego, absolwent z 1986 r.,

Członkowie Pocztu Sztandarowego:

Grzegorz Zagraba z klasy III f - chorąży,

Natalia Niemiec z klasy II b - przyboczna,

Aleksandra Staniuk z klasy III a - przyboczna,

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego - Patryk Gąsior z klasy III b,

Uczniowie:

z klasy III c - Barbara Wichórska,

z klasy III e - Aleksandra Juzwiszyn,

                  Konrad Podgórski,

                  Dominika Szponar,

                  Paweł Toporowski,

                  Paweł Wawrzyniak ,

z klasy III f - Robert Połajdowicz,

                  Eryk świetlicki ,

z klasy II a - Karolina Ciemno - Czołowska,

                  Patrycja Dudko,

                  Helena Mazurek,

                  Natalia Makaruk,

                  Karolina Wojtiuk ,

z klasy II c - Natalia Zarek,

z klasy II e - Dominika Sienicka,

z klasy II f - Marek Auguściuk,

                  Maciej Kostrobała,

                  Przemysław Łoś,

                  Barbara Odrzywolska,

                  Natalia Rybczyńska.

Po uroczystym apelu, w czasie którego pani dyrektor Teresa Kiwińska przedstawiła społeczności szkolnej historię misji, jej cele i skład delegacji, wyruszyliśmy w długą podróż. Każdy z uczestników wyprawy miał świadomość udziału w niezwykłym wydarzeniu.

Nasza wyprawa wydawała się tym bardziej ekscytująca, iż wszyscy mieli znaleŸć się w miejscu doskonale znanym - choćby ze słyszenia, ale równocześnie nieznanym - w sensie jak najbardziej dosłownym.

11 września o godz. 9.00, z pocztami sztandarowymi - naszym i naszych gospodarzy - na czele, udaliśmy się do kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Floriana - póŸnobarokowej świątyni, ufundowanej w połowie XVII wieku przez samego Stefana Czarnieckiego.

Po zaciągnięciu warty honorowej przy krypcie grobowej rodu Czarnieckich z grobem Hetmana złożyliśmy wieniec przed sarkofagiem Patrona, następnie uczestniczyliśmy we mszy świętej.

Dalsze uroczystości odbyły się w zaprzyjaŸnionej szkole podstawowej, która nas gościła. Zgromadzeni wysłuchali okolicznościowych wystąpień: pani dyrektor Magdaleny Michałek, pani dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego - Teresy Kiwińskiej oraz przewodniczącego samorządu uczniowskiego Patryka Gąsiora.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było złożenie przez uczestników misji ślubowania wierności ideałom, które przyświecały niegdyś wielkiemu hetmanowi polnemu koronnemu i pierwszemu żołnierzowi Rzeczypospolitej XVII wieku - Stefanowi Czarnieckiemu, odśpiewanie Hymnu Czarniecczyków i złożenie wiązanki pod pomnikiem wspólnego Patrona na dziedzińcu szkolnym.

Po wyprowadzeniu sztandarów obejrzeliśmy krótką część artystyczną przygotowaną specjalnie na nasz przyjazd przez uczniów szkoły podstawowej. Mieliśmy też okazję odwiedzić imponującą izbę tradycji, w której zgromadzono wiele interesujących pamiątek. Mieliśmy więc chwilę na refleksję na temat postawy naszego wspólnego Patrona oraz roli tradycji w życiu współczesnego Polaka. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że siła nas, Czarniecczyków, tkwi nie tylko w kultywowaniu pamiątek szkolnych, ale także w zdolności twórczego wpływania na teraŸniejszość. Postawa zaś Hetmana Stefana Czarnieckiego może być wciąż Ÿródłem obywatelskiej inspiracji i identyfikacji.

Po wpisaniu się do księgi pamiątkowej czas oficjalnej części wizyty dobiegł końca. Zaproszeni zostaliśmy na obiad, który stał się pretekstem do wielu ciekawych rozmów z gospodarzami. Znalazł się też czas na wspólne zdjęcia, a także obdarowywanie się pamiątkami. Ponownie - tuż przed wyjazdem - usłyszeliśmy pod swoim adresem wiele ciepłych i miłych słów. Do Chełma zawitaliśmy w godzinach wieczornych.

Wdzięczni jesteśmy Dyrekcji i Uczniom Szkoły Podstawowej w Czarncy za serdeczne przyjęcie naszej delegacji oraz budujące świadectwo wierności Ideałom Hetmana Stefana Czarnieckiego.

Ta niezwykła podróż w przeszłość była dla nas ogromnym przeżyciem, dowodząc jednocześnie, iż tradycja Czarniecczyków nie jest wartością martwą, ale inspiruje nas do działań wykraczających poza ramy przeciętności.

Uczestnicy VIII misji do Czarncy