POWRÓT
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w stulecie istnienia Gimnazjum i Liceum im. S. Czarnieckiego w Chełmie. Tablicę ufundował Komitet Organizacyjny X Zjazdu, a wykonał pan Artur Terpiłowski, chełmski kamieniarz, nasz absolwent z 1991 roku.

Odsłonięcia dokonują:
pani Agata Fisz - Prezydent Miasta Chełm
pani Teresa Kiwińska- dyrektor Liceum
pani Joanna Szafranek - Przewodnicząca Komitetu Zjazdowego