POWRÓT
Nadanie sali lekcyjnej imienia śp. Romana Radzięciaka

Odsłonięcia dokonują:
pani Agata Fisz - Prezydent Miasta Chełm
pani Irena Radzięciak, żona pana profesora
pan Robert Radzięciak, jego syn
pani Teresa Kiwińska- dyrektor Liceum
pani Joanna Szafranek - Przewodnicząca Komitetu Zjazdowego
pani profesor Katarzyna Dobrakowska, opiekunka sali nr 19