POWRÓT
Wystawy

  • "Pasje Czarniecczyków. Malarstwo i fotografia" /Ewa Król, Agnieszka Waseńczuk , Jerzy Wojciech Klimowicz, Wojciech Derlak, - sala nr 22
  • "Nasze Muzeum a Czarniecczycy"- Muzeum Chełmskie im. Wiktora Ambroziewicza na ulicy Lubelskiej 56 a
  • "Nauczanie przez działanie. Państwowe Gimnazjum im. S. Czarnieckiego w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Teoria i praktyka"- sala nr 25 /pani Krystyna Mart
  • -"My, wy, oni. Duchowe dziedzictwo wschodniego pogranicza" sala nr 26 / pan Dariusz Kostecki