Biblioteka szkolna

I LO im. Stefana Czarnieckiego
w Che³mie

biblioteka@1lo.chelm.pl

Godziny pracy:

Poniedzia³ek
   8.00 - 15.00

Wtorek
   8.00 - 15.00

Środa
   8.00 - 15.00

Czwartek
   8.00 - 14.00

Pi±tek
   8.00 - 14.00

.:: Wspó³praca

Wspó³praca z Biblioteką Pedagogiczną


Wspó³praca z Miejską Biblioteką Publiczną