Informacja dla darczyńców

Kliknij i dowiedz się więcej

X Zjazd Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Chełmie

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie to miejsce szczególne dla wielu pokoleń uczniów, a także placówka zasłużona dla miasta i regionu. Historia szkoły sięga roku 1915. Od momentu powstania jej mury opuściło blisko 20 000 absolwentów. Wielu z nich zajęło poczesne miejsce w historii nie tylko naszego miasta, ale także regionu i kraju.

Historia najstarszego w mieście liceum sięga 1915 r. Powołano wówczas do życia Szkołę Filologiczną Chełmską. W 1918 r. szkoła zyskała nazwę: Królewsko – Polskie Gimnazjum im. Stefana Czarnieckiego. Aż do roku 1933 placówka funkcjonowała jako Państwowe Gimnazjum im. Stefana Czarnieckiego. W 1933 r. nadano jej nową nazwę: Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Stefana Czarnieckiego. W 1937 r., kiedy to zlikwidowano koedukację, powstały: Gimnazjum i Liceum Męskie im. Stefana Czarnieckiego oraz Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi. W 1969 r. szkoła ostatecznie przekształciła się w I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego.

Od kilku miesięcy trwają już przygotowania do X Zjazdu Wychowawców i Wychowanków I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi. Komitet Organizacyjny Obchodów Jubileuszu Stulecia Istnienia I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, na czele którego stanęła Joanna Szafranek – Pyzel, opracował program imprez w roku 2015 – roku stulecia I LO.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do udziału w tym niezwykle emocjonującym Wydarzeniu, a wszystkich niezdecydowanych zachęcamy do dokonywania wpłat i zapewnienia sobie spotkania ze swoją szkołą, swoimi kolegami i koleżankami z dawnych lub niedawnych lat. Czekamy na Was, Drodzy Absolwenci, bez Was te wszystkie przygotowania nie miałyby sensu.

Zjazd, który odbędzie się w dn. 18 - 20 września 2015 roku, jest dla nas okazją szczególną. Organizujemy go jako uroczystość wieńczącą rok obchodów stulecia istnienia naszej Szkoły.

Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie informacji o Zjeździe wśród Koleżanek i Kolegów absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi.

Jeżeli znajdzie się wśród Absolwentów bądź Sympatyków Szkoły Darczyńca chętny wesprzeć organizację Zjazdu – będziemy wdzięczni.


Udział w X Zjeździe Wychowawców i Wychowanków I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Chełmie jest bezpłatny, natomiast Koleżanki i Koledzy, którzy pragną wziąć udział w Jubileuszowym Balu Czarniecczyków bądź nabyć okolicznościowe wydawnictwo, proszeni są o przesłanie opłaty w wysokości:

150 zł – za udział w balu

50 zł – za wydawnictwo zjazdowe

 w terminie do 10 września 2015 r.

na konto:

PKO Bank Polski SA

nr konta 81 1020 1563 0000 5102 0118 6758

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego

im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie

ul. Stefana Czarnieckiego 8

22-100 Chełm

 

W TYTULE WPŁATY PROSIMY KONIECZNIE WPISAĆ:

- X Zjazd

- imię i nazwisko (w przypadku Absolwentek również nazwisko panieńskie)

- rok ukończenia szkoły

- adres.

 

Komitet Organizacyjny Zjazdu, mając na uwadze sprawy organizacyjne, zwraca się z apelem do wszystkich Absolwentów o niezwlekanie z wpłatą do ostatecznego terminu.

Osoby zgłaszające udział w Zjeździe prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego PDF albo DOC.

Wypełniony formularz można wysłać pocztą, dostarczyć do sekretariatu szkoły lub wysłać na adres e-mail: zjazd@1lo.chelm.pl.

Wydrukowane formularze do odebrania i wypełnienia również w sekretariacie szkoły.

Absolwenci będą mogli kupić materiały zjazdowe także w biurze zjazdowym w dniach zjazdu.

Ze względów organizacyjnych nie będziemy wysyłać zaproszeń na Zjazd listownie.

 

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować na adres: zjazd@1lo.chelm.pl